ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA „D10 MÚK SATALICE – MÚK RADONICE

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA  „D10 MÚK SATALICE – MÚK RADONICE

Oznámení najdete zde:

https://portal.cenia.cz/EIA  pod kódem záměru OV1227.

V tištěné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20; mimo úřední hodiny kdykoli po telefonické domluvě (tel.: 720 449 122).

K záměru je možné podat vyjádření do 30 dnů od vyvěšení na úřední desce příslušného krajského úřadu (tj. úřední dece Hlavního města Prahy).

Věra Bidlová, OŽPD ÚMČ Praha 20

oznameni-o-zahajeni-zjistovaciho-rizeni

 

Prev INFORMACE O 3.KOLE HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ
Next ÚSTNÍ JEDNÁNÍ K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ NA STAVBU SOKP 511