Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Úřad MČ Horní Počernice obdržel dne 29. 3. dokumentaci k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona 100/20001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru ” “Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy”. Záměr byl dne 3. 4. zveřejněn na úřední desce Úřadu MČ Horní Počernice.

Pokud máte zájem do dokumentace nahlédnout, můžete tak učinit na Odboru životního prostředí a dopravy kdykoli v úředních hodinách. Dokumentaci je také možné stáhnout z webových stránek www.cenia.cz/eia, kde se nachází pod kódem záměru PHA1044.

Věra Bidlová, Odbor životního prostředí a dopravy

 

Prev Duben v DDM
Next Systémová opatření k regulaci černé zvěře

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment