ZKAPACITNĚNÍ PČOV HORNÍ POČERNICE – ČERTOUSY

ZKAPACITNĚNÍ PČOV HORNÍ POČERNICE – ČERTOUSY

dne 22. 10. 2019 obdržel odbor životního prostředí a dopravy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“.

Záměr se, včetně příloh, nachází zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1097

Vytištěné oznámení včetně všech příloh se v jednom paré nachází také na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, kde do něj lze v úředních hodinách nahlížet. Mimo úřední hodiny je nutná telefonická domluva tel.: 720 449 122)

Do 20. 11. 2019 je možné posílat k záměru připomínky na orgán EIA, kterým je Odbor ochrany prostředí MHMP, Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.  K připomínkám zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

informace_mhmp
pruvodni_dopis_mhmp

 

 

 

 

 

Prev Aktuální volná místa ve školách
Next VÝMĚNA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST