ZKAPACITNÉNÍ PČOV HORNÍ POČERNICE – ČERTOUSY

ZKAPACITNÉNÍ PČOV HORNÍ POČERNICE – ČERTOUSY

dne 28. 1. 2020  obdržel odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“.

 

Záměr se, včetně příloh, a závěru zjišťovacího řízení, nachází zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1097

 

Záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci, která bude zpracována podle přílohy č. 4 k výše citovanému zákonu, se musí investor zaměřit na následující:

 

  • Jednoznačně definovat aktivní variantu
  • Přepracovat hlukovou studii
  • Zpřesnit rozptylovou studii
  • Aktualizovat vyhodnocen vlivů na Jírenský potok a navrhnout příslušná opatření
  • Zahrnout výpadek elektrické energie do možných rizik souvisejících se záměrem a navrhnout příslušná opatření
  • Zohlednit všechny relevantní připomínky, které byly k záměru vzneseny.

 

Věra Bidlová
Vedoucí OŽPD

zaver-zjistovaciho-rizeni-na-zamer-zkapacitneni-pcov-certousy
Prev Německý výměnný pobyt
Next Deskohraní pro teenagery