Zkontrolujte si platnost osobních dokladů

Zkontrolujte si platnost osobních dokladů

S ukončením nouzového stavu skončila též výjimka Ministerstva vnitra, dle které bylo možné na území České republiky dočasně prokazovat totožnost i propadlými doklady. Ověřte si, zda náhodou v peněžence nenosíte občanský průkaz, jehož platnost již zanikla. Pokud se chystáte na zahraniční dovolenou, informujte se na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz) o aktuálních podmínkách vstupu, ale také nezapomeňte zkontrolovat platnost svých cestovních dokladů. Nezapomeňte, že řada mimoevropských států vyžaduje minimální platnost cestovního pasu ještě několik měsíců po skončení pobytu.

O nový občanský průkaz či cestovní pas můžete požádat na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v Praze na Úřadech městských částí Praha 1 až Praha 22, tedy i na radnici v Horních Počernicích. Žádost o nový občanský průkaz přijímá správní oddělení – pracoviště evidence obyvatel a osobních dokladů, které sídlí v přízemí „hlavní“ budovy radnice v následujících úředních hodinách:

Pondělí                8.00 – 12.00        13.00 – 18.00

Úterý                    8.00 – 12.00

Středa                  8.00 – 12.00        13.00 – 18.00

Čtvrtek                 8.00 – 12.00

Pátek                    8.00 – 11.00

Pracovištěm evidence obyvatel a osobních dokladů projdou denně desítky žadatelů, proto dbáme na dodržování zvýšených hygienických standardů. Vedle běžných opatření jako například požadavek na zakrytí úst a nosu rouškou (s výjimkou okamžiku pořízení fotografie v uzavřených fotokabinách), požadujeme po každém vydesinfikování rukou při vstupu na toto pracoviště. Prostory pro veřejnost jsou také pravidelně desinfikovány ozonem a fotokabiny jsou několikrát denně desinfikovány germicidními UV-C lampami.

 

Do zahraničí můžete i s občanským průkazem

Univerzálním cestovním dokladem je sice cestovní pas, který je platným cestovním dokladem pro všechny státy světa, nicméně do řady evropských zemí vám postačí cestovat jen s občanským průkazem. Občanský průkaz má platnost cestovního dokladu ve všech státech Evropské unie, státech Evropského hospodářského prostoru (např. Norsko, Island) a v některých dalších evropských státech, se kterými byla uzavřena bilaterální dohoda (např. Albánie, Švýcarsko, Gruzie). Nicméně vždy doporučujeme ověřit si předem podmínky vstupu na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Pokud do zahraničí cestují děti, byť i v rámci rodiny, musí mít každé dítě vystaven platný cestovní doklad. Občanský průkaz i cestovní pas je možné vystavit dítěti prakticky hned po narození. Za dítě mladší patnácti let žádá o vystavení občanského průkazu nebo cestovního pasu jeho zákonný zástupce, kterým je zpravidla rodič a je třeba předložit rodný list dítěte, pokud je žádáno o jeho první osobní doklad. Fotografie všech žadatelů, tedy i dětí, je pořizována na místě podání žádosti. Na občanský průkaz ji může pořídit i fotograf, který má k tomu smlouvu s Ministerstvem vnitra a odešle pořízenou fotografii datovou schránkou na úřad, u kterého bude žádost podána.

Občanský průkaz i cestovní pas jde pořídit do druhého dne

Standardní lhůta pro vystavení občanského průkazu i cestovního pasu je 30 dní od podání žádosti. Pokud však na doklady spěcháte, je možné je nechat vyrobit ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dní, případně i do následujícího pracovního dne. Doklady vyhotovené do druhého dne si občan vyzvedává na specializovaném pracovišti Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4. Doklady vyrobené v pětidenní lhůtě si můžete vyzvednout na stejném úřadě, kde jste žádost podali. Zrychlené vydání občanského průkazu či pasu je zpoplatněno správním poplatkem od 300 Kč do 6 000 Kč, podle věku žadatele a rychlosti výroby dokladu.

Prev Skauting v době koronavirové
Next INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI - LÉTO