Změna ceny za hřbitovní služby

Změna ceny za hřbitovní služby

Městská část Praha 20 – Horní Počernice má ve své správě dva hřbitovy. Jeden (chvalský) je situován na Chvalech v ulici Bystrá. Čítá 1 390 hrobů a 404 kolumbárií. Druhý (počernický) se nachází v ulici K Odpočinku s počtem 754 hrobů a 174 kolumbárií.

Při rozšiřování chvalského hřbitova v roce 2016 bylo přidáno 87 nových kolumbárních schránek za cenu 360 911 Kč. O rok později na počernickém bylo přidáno 84 kolumbárií za cenu 283 520 Kč.

V současné době je chvalský hřbitov kapacitně vyčerpán, nejsou žádná volná hrobová místa ani kolumbária. Oproti tomu na počernickém je volných cca 40 hrobových míst a 36 kolumbárií.

O pronájem je stále velký zájem nejen občanů Horních Počernic, ale i občanů z okolních městských částí či obcí.

V této chvíli víme, že do budoucna bude vzhledem k plánovanému rozšiřování výstavby v Horních Počernicích a stárnutí populace kapacita hřbitovů nedostačující. Je tedy nutné již nyní uvažovat o rozšíření hřbitova v ulici K Odpočinku. Městská část vlastní pozemky přiléhající ke stávajícímu areálu, a tak plán může nabývat konkrétní podoby. Při rozšíření počernického hřbitova bychom rádi použili i modernější pohled na pohřebiště. K úvaze se například nabízí Les vzpomínek, který tvoří háj listnatých a ovocných stromů, k jejichž kořenům se ukládají urny s ostatky, či Louka vzpomínek, která bude představovat přírodní pohřebiště porostlé lučním kvítím.

Ceny nájmu a služeb za hřbitovní služby nebyly zvýšeny od roku 2002. Dle analýzy byly roční příjmy v roce 2021 ve výši 440 458 Kč, výdaje však ve výši 1 379 724 Kč (náklady na provoz hřbitova, platy správců hřbitovů). Znamená to, že městská část ze svého rozpočtu doplácela téměř jeden milion korun. Proto je vzhledem k současné situaci třeba ceny upravit. Při svém rozhodování radní požádali o posouzení cen členy finančního výboru zastupitelstva, který doporučil nové ceny nájmu hrobových míst, a to 3 000 Kč za 10 let a kolumbární schránky na 4 500 Kč za 10 let.

Tabulka srovnání cen

Nájemné Hrobové místo (10 let) Kolumbární schránka (10 let)
Horní Počernice 3 040 Kč/m2 5 484 Kč/m2
Pražské hřbitovy 2 800 Kč – 3 800 Kč/m2 2 000 Kč – 8 050 Kč/m2

Hana Moravcová

Prev Ke slavnostnímu otevření Pumptracku 2 přinášíme nově dynamické video
Next Operace Anthropoid 1. část