Změna je život

Změna je život

Pravdivost tohoto výroku si celá naše společnost letos užívá v hojné míře. Nejinak je tomu i na naší Základní škole Spojenců. Největší změnou na začátku letošního školního roku jsou rozsáhlé stavební úpravy v podkroví budovy, jejichž výsledkem budou nové moderní prostory pro výuku i zázemí personálu školy. K realizaci této lákavé vize je zatím cesta dlouhá a plná překvapení různého druhu.

Dosud asi nejdramatičtější situace nastala, když naše paní ředitelka šla o víkendu před otevřením školy zkontrolovat, jestli je v budově vše v pořádku. Přitom zjistila, že prudký déšť protrhl prozatímní izolaci odkryté střechy a vytopil celou školu. Na to, že budova měla být za pouhé dva dny otevřená a pěkně vyzdobená pro žáky a především pro své prvňáčky, to nebylo zrovna dobré zjištění. Paní ředitelka se ovšem ničeho nezalekla. Povolala ostatní personál školy a spolu s ním vzala kbelíky, hadry a košťata a situaci ihned řešila. Během jednoho dne daly všechny zaměstnankyně vše do pořádku a ukázaly, že si umí poradit nejen s živelnými dětmi, ale i s živelnými katastrofami místního rozsahu. Prvňáčci při vstupu do budovy viděli již jen krásné nástěnky a vyzdobené třídy.

Ostatně, právě pro naše prňáčky je letošní rok jiný, než býval dřív. Nejen stavební úpravy, ale především covidová krize letos umožnily rodičům vstup do školy jen 1. září. Neměli tak možnost doprovodit své děti do šatny a pomáhat jim s adaptací na školní prostředí, jak to u nás ve škole bylo dlouhá léta zvykem. Co ovšem nemohli zastat rodiče, zvládli žáci z pátých tříd. Právě oni si ochotně a nadšeně vzali prvňáčky na starost. Pomáhali jim s převlékáním či s přesunem do třídy a ukázali jim, že u nás ve škole se nemusí starších dětí bát, ale že v nich mají své ochránce a spojence. Když se to tak vezme, všechny děti touto situací nakonec ještě více „povyrostly“. Prvňáčci  jsou samostatnější, páťáci zodpovědnější a všichni mají ve škole nové kamarády, k nimž mají osobnější vztah.

V letošním roce se leccos mění a zřejmě ještě bude měnit, ale to hlavní zůstává – dobrá atmosféra školy a vědomí, že spojenými silami a s humorem se dají zvládnout i situace, které nelze předvídat.

Učitelky ZŠ Spojenců

Prev Sekání trávy
Next Podzim