ZMĚNY V PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

ZMĚNY V PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. dubna 2020 – ZDE – a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR, přistupuje Úřad městské části Praha 20 k opatřením upravujícím provoz úřadu i návštěvní pravidla pro veřejnost.  Tato opatření jsou platná od pondělí 20. dubna 2020.

  Platná opatření:

·         Žádáme všechny osoby vstupující do budovy úřadu o dodržování zvýšených hygienických opatření – při vstupu do budovy úřadu je nutné dezinfikovat si ruce.

·         Vstup do budov úřadu bude možný i nadále POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ ČI E-MAILOVÉ DOHODĚ.

  • Všichni návštěvníci Úřadu městské části Praha 20 musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.
  • Vstup do budovy úřadu 647 je i nadále pouze z bezbariérového bočního vchodu.
  • Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail, datová schránka).
  • Výkon státní správy na odborech je v době trvání nouzového stavu vykonáván v plném rozsahu při respektování stanovených opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní, prostorové i dotykových ploch) a chránění dýchacích cest jejich zahalením.
  • Žádáme osoby, které projevují jakékoliv příznaky nemoci, aby do budov Úřadu MČ Praha 20 nevstupovaly.

 O případných dalších změnách ve fungování úřadu vás budeme neprodleně informovat.

mimoradne-opatreni-spravni-urady-3

Prev VÝDEJ DEZINFEKCE NA RUCE ZDARMA
Next Chytrá karanténa