Značky už známe, na kola sedáme!

Značky už známe, na kola sedáme!

Ve čtvrtek 22. září, za doprovodu vychovatelek ze školní družiny a školního klubu, proběhla na základní škole Chvaly, akce s názvem „Malý cyklista”. Soutěže probíhaly ve skupinách, které byly namíchané z žáků 0. až 5. tříd. Nikdo neodešel s prázdnou a všichni zúčastnění dostali malou odměnu.

Cílem akce bylo děti poučit o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, jak v roli chodce, tak v roli cyklisty. Znát rizika pohybu po komunikaci, znát značky, správně užívat cyklistickou přilbu, reflexní prvky (pravidlo vidět a být viděn), získání základního poučení o poskytování první pomoci a v neposlední řadě znát důležitá telefonní čísla tísňového volání.

 

Samozřejmě nechyběl ani praktický výcvik jako zvládnutí základních dovedností na jízdním kole na našem krásném dopravním hřišti, různé slalomy, test zručnosti a nesmíme zapomenout na závod v rychlosti na koloběžkách.

 

Jak lze vidět z přiložených fotek, akce se velice povedla.

 

Martin Březina, ředitel

Prev Už zase cestujeme
Next 43. dětské rybářské závody