Znamená demokracie diskusi?

Rada MČ rozhodla v červenci o tom, že nově nejsou a nesmí být v HPZ uveřejňovány příspěvky politicky názorových střetů; příspěvky založené na domněnkách, dedukcích a na neověřených informacích nebo příspěvky urážlivé, dehonestující a mající charakter pomluvy. To, zda je příspěvek v souladu s výše uvedeným, budou z pozic většiny (5 ze 7 členů redakční rady) hodnotit 2 osoby z uskupení paní starostky (Z. Sedláček, A. Cibochová), komunista J. Brunner, P. Venclíček z ANO a ředitelka CHVZ R. Beránková, kterou může Rada prakticky kdykoliv odvolat z funkce. Pod tím vším je podepsaná starostka a novinářka, jež při přebírání magisterského diplomu jistě neslibovala, že bude podporovat zavádění cenzury. Ve standardní demokracii posuzuje případná „nactiutrhání“ soud, jenž je k tomu namísto p. Sedláčka, Cibochové, Brunnera, Venclíčka nebo Beránkové plně kompetentní. Známému citátu TGM („Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“) chování naší radnice jistě neodpovídá.

Takové rozhodnutí vnímáme jako neuvážené a směřující k omezování možností zastupitelů publikovat ve veřejném periodiku své názory, postřehy a komentáře. Ano, pravda je někdy nepříjemná a je běžné, že ti, co vládnou, ji neradi slyší – ale přesně o tom je demokracie – to, že někdo vládne a někdo ho z opozice kontroluje. Stejně tak bývá pro ty, co vládnou, nepříjemné, když někdo odhaluje jejich záměry, mnohdy detailně promyšlené a ne zrovna populární, a tím v podstatě znemožňuje jejich realizaci…

Závěrem mi dovolte poděkovat Mgr. Janu Pištěkovi, který do 12. července, kdy byl bez uvedení důvodu radními odvolán, vedl Redakční radu HPZ. Vážím si jeho práce a děkuji mu za to, že vždy hájil vyváženost HPZ a odmítal sklony k cenzuře. Článek, který mi radnice odmítla otisknout v letním HPZ, najdete na www.pocernicejinak.cz.

Skutečnou demokracii nejen v občanské nauce, ale i při výkonu funkcí v samosprávě přeje nám všem

Vilém Čáp, předseda klubu zastupitelů Počernice JINAK

Prev INFORMACI O ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR „ZVÝŠENÍ KAPACITY VÝROBY BASF HORNÍ POČERNICE“
Next Mezinárodní mistrovství České republiky a Rakouska a Mistrovství chovatelů belgických ovčáků