Znovuotevření základních a mateřských škol

Znovuotevření základních a mateřských škol

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentům závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Od 11. května 2020 bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 účastníků. Od pondělí 25. května 2020 se mohou vzdělávání ve školách účastnit i žáci prvního stupně. Souběžně k tomuto datu budou otevřeny všechny mateřské školky zřizované MČ Praha 20 – Horní Počernice. Na mateřskou školku se neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může školku navštěvovat. Je důležité připomenout, že o návratu dětí do škol a školek rozhodují rodiče. Školní docházka bude pouze dobrovolná, a to pokud žák nepatří do rizikové skupiny – například zda nežije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s chronickými chorobami. Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května. Sledujte proto pečlivě webové stránky škol a mateřských školek, kde najdete všechny potřebné informace o obnovení provozu a jejích podmínkách!

V souvislosti se znovuobnovením provozu ZŠ a MŠ bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úřad městské části Praha 20 zajišťuje základním školám a mateřským školkám dostatečné množství dezinfekce. Pro zaměstnance základních a mateřských škol jsou připravené ochranné obličejové štíty, ochranné brýle, roušky. Uvažuje se o zakoupení a instalaci kamerových termovizí pro automatické měření teploty těla při vstupu do budov základních škol. Mateřské školy budou provádět měření teploty těla bezdotykovým teploměrem a to při předání dítěte do školky.

Děkujeme za spolupráci

Za vedení MČ Praha 20 – Horní Počernice

Petr Měšťan

starosta

Prev BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Next Karanténa ve fotbalovém klubu SC Xaverov