Zpětvzetí žaloby

Zpětvzetí žaloby

Zastupitelstvo MČ Praha 20 dne 10.11.2022 schválilo zpětvzetí žaloby ve věci Pražského okruhu, jejíž podání překotně schválilo Zastupitelstvo MČ ve starém složení na poslední chvíli. Důvodem je nedůvodně podaná žaloba, která nemá odkladný účinek, a ani o jeho přiznání nebylo žádáno. V přípravách stavby se pokračuje dále. Jak již ukázala dřívější rozhodnutí soudů, takové řízení není východiskem. Vedení radnice v novém složení chce jít cestou konstruktivní komunální politiky a pokračovat v jednáních s Ministerstvem dopravy a ŘSD o kompenzačních opatřeních, která mají zajistit občanům Horních Počernic maximální možná protihluková opatření, a další opatřeních vedoucích k minimalizaci dopadů výstavby dalších částí Pražského okruhu na zdejší obyvatele. Bez nalezení dohody o kompenzačních opatřeních (a neúspěchu MČ v zahájeném soudním sporu) by v rámci výstavby bylo s největší pravděpodobností přistoupeno k v minulosti navrženým, běžným protihlukovým opatření. Jakékoliv obstrukce v úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1 mají negativní dopad na část okruhu 510, který územím Horních Počernic přímo vede. Řešení nevyhovující dopravní situace v Horních Počernicích je pro nově zvolené radní jedním z klíčových témat nadcházejícího volebního období.

Kompenzační opatření 2021
Kompenzační opatření 2017
Vyjádření pana ministra Kupky

Radní MČ Praha 20

Prev JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Next Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) - Mstětice (mimo) – Aktuální informace