ZŠ Ratibořická slaví aneb Nad kronikou školy

ZŠ Ratibořická slaví aneb Nad kronikou školy

Základní škola Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 píše svou historii od r. 1959, kdy bylo 1. září zahájeno vyučování v tehdy jedenáctileté škole v bývalé Dvořákově ulici (dnešní Ratibořické). Prvním ředitelem byl jmenován Gustav Schuster. Školu navštěvovalo 535 žáků, vyučovalo zde 21 učitelů v 15 třídách. Pro nedostatek finančních prostředků byla škola předána bez tělocvičny a školní jídelny. Další budova s kuchyní, jídelnou a několika třídami byla postavena svépomocí a zprovozněna o rok později.

Ve školním roce 1960/61 se jedenáctiletá škola změnila na dvanáctiletou. O rok později došlo k rozdělení školy na ZDŠ a SVVŠ. ZDŠ měla 14 tříd s 359 žáky.

Na novou cestu se škola vydala 1. 9. 1990, kdy nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. Miloslav Podzimek. Škola se změnila zvenčí, ale zejména uvnitř – zaměřila se na výuku cizích jazyků a informatiky. Na podporu kvality výuky začal pan ředitel organizovat pro učitele poznávací zájezdy po Evropě. Podobně začaly cestovat i kolektivy žáků.

Pan učitel Podzimek zůstal naší škole věrný i po uplynutí svého funkčního období. Svou pětašedesátiletou kantorskou dráhu zakončil tento služebně nejstarší pražský učitel v roce 2015 právě u nás.

K 15. 7. 1996 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Jana Neudertová.

Škola dále rozšířila výuku cizích jazyků a informatiky, pozornost byla věnována také enviromentální výchově. Ve školním roce 2013/2014 získala škola poprvé titul Ekoškola, který úspěšně obhájila v letech 2016 a 2019.

Škola prošla také částečnou rekonstrukcí. Již v r. 1994 došlo k rekonstrukci topení, v r. 1996 k zateplení hlavní budovy. V r. 2005 byla dokončena rekonstrukce podlahy tělocvičny a „malé budovy“, ve které se nacházejí 1. a 2. třídy, školní družina a školní jídelna. V r. 2008 byly rekonstruovány šatny v hlavní budově a v době hlavních prázdnin v r. 2010 byla vyměněna okna na jižní a západní straně hlavní budovy. V roce 2011 byla dokončena výměna oken na východní a severní straně a vyměněna všechna svítidla ve třídách hlavní budovy. V roce 2012 byla otevřena školní zahrada s herními prvky pro školní družinu a žáky I. stupně.

Od dubna do září 2013 probíhala ve škole velká stavební akce, půdní vestavba. Dokončením 4. nadzemního podlaží se výrazně zlepšily prostorové podmínky. Škole přibyly 2 kmenové třídy, 2 jazykové učebny a velké podkrovní prostory pro školní družinu a školní klub.

Od školního roku 2015/2016 je ředitelkou školy PhDr. Ing. Hana Kindlová. Škola prošla další modernizací a rekonstrukcí. Od loňského školního roku mohou žáci využívat zcela novou učebnu školních dílen, v současnosti se buduje také nová počítačová učebna.

Za 60 let existence ZŠ Ratibořická prošly jejími branami stovky žáků. O jejich vzdělání se zasloužily desítky učitelů. Jim patří poděkování.

Současným žákům i zaměstnancům školy přejeme, aby se v naší škole cítili dobře nejen v roce jubilea, ale také v dalších letech.

vystrizek2

 

 

vystrizek

Prev ZMĚNA TELEFONNÍHO SPOJENÍ NA POLICII ČR
Next Advent a Betlém