ZŠ Ratibořická slaví

ZŠ Ratibořická slaví

Základní škola Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 píše svou historii od r. 1959, kdy bylo 1. září zahájeno vyučování v tehdy jedenáctileté škole. Prvním ředitelem byl jmenován Gustav Schuster. Školu navštěvovalo 535 žáků a vyučovalo zde 21 učitelů v 15 třídách. Pro nedostatek finančních prostředků byla škola předána bez tělocvičny a jídelny. Další budova s kuchyní, jídelnou a několika třídami byla postavena svépomocí o rok později.

skoly_ratiboricka

Na novou cestu se škola vydala 1. 9. 1990, kdy nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. Miloslav Podzimek. Škola se změnila zvenčí, ale i uvnitř – zaměřila se na výuku cizích jazyků a informatiky. Na podporu kvality výuky začal pan ředitel organizovat pro učitele i pro žáky poznávací zájezdy po Evropě. Pan učitel Podzimek zůstal naší škole věrný i po uplynutí svého funkčního období. Svou pětašedesátiletou kantorskou dráhu zakončil služebně nejstarší pražský učitel v roce 2015 právě u nás.

V r. 1996 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Jana Neudertová. Pod jejím vedením škola věnovala pozornost enviromentální výchově. Ve šk. roce 2013/14 získala škola poprvé titul Ekoškola, který úspěšně obhájila v letech 2016 a 2019.

Škola prošla také částečnou rekonstrukcí. Již v r. 1994 došlo k rekonstrukci topení, v r. 1996 k zateplení hlavní budovy. V r. 2005 byla opravena podlaha tělocvičny a „malá budova“. V r. 2008 byly rekonstruovány šatny a mezi lety 2010 – 2011 byla vyměněna všechna okna. V roce 2012 byla otevřena i zahrada s herními prvky.

V r. 2013 probíhala ve škole půdní vestavba. Dokončením 4. nadzemního podlaží se výrazně zlepšily prostorové podmínky. Škole přibyly 2 kmenové třídy, 2 jazykové učebny a velké podkrovní prostory pro šk. družinu a klub.

Od šk. roku 2015/16 je ředitelkou školy PhDr. Ing. Hana Kindlová. Škola prošla další modernizací. Od loňského roku mohou žáci využívat zcela novou učebnu dílen, v současnosti se buduje i nová počítačová učebna.

Za 60 let existence ZŠ Ratibořická prošly jejími branami stovky žáků. O jejich vzdělání se zasloužily desítky učitelů. Jim patří poděkování.

Současným žákům i zaměstnancům školy přejeme, aby se v naší škole cítili dobře nejen v roce jubilea, ale také v dalších letech.

skoly_ratiboricka_pozvanka_plakat

Radomíra Hubálková, učitelka

Prev Další tituly pro Pepu Ptáčka
Next Stodola sametová